Visborg

Kvarteret omfattar Avenyn 2 / Södra vägen 1B / Storgatan 32-34 / Parkgatan 31-33 och utgör det östra entrékvarteret till Kungsportsavenyen.

Kvarteret bebyggdes med en trevåningsbyggnad mot Avenyn 1877, troligen ritat av Carl Fahlström, eventuellt av Victor von Gegerfelt.[11] Fastigheten innehöll bostadslägenheter, samt i bottenvåningen salukällare. Åt Södra vägen låg den herrgårdsliknande träbyggnaden Mariefred kvar fram till 1910, då den revs och den östra delen av fastigheten uppfördes, så att den bildade en enhet med den västra. På 1920-talet inrättades en restaurang i källaren på hörnet Parkgatan – Avenyn. Än idag bedrivs restaurangverksamheten i källarvåningen. Liksom i kvarteret Borganäs mitt emot på Avenyn, är förträdgården bevarad, men bebyggd.