Örup

Kvarteret Örup omfattar Avenyn 16-22 / Lorensbergsgatan 1-7 / Kristinelundsgatan 12-14 / Vasagatan 43 A-B och är det enda där hela husraden består av de ursprungliga husen från 1880-talet med nyrenässansfasader. Kvarteret bebyggdes under åren 1880-1883.

Avenyn 16 / Vasagatan 43 uppfördes 1883, Avenyn 18-20 år 1882 och Avenyn 22 / Kristinelundsgatan 12-14 / Lorensbergsgatan 7 år 1880 efter ritningar av Adrian C. Peterson. 1964 hotades Avenyn 18-20 av rivning, men rivningsansökan avslogs. Istället skedde en ombyggnad under åren 1974-1976, medan Lorensbergsgatan 3-5 revs och nya byggnader uppfördes. Husen byggnadsminnesförklarades 1985. Kontorshuset Vasagatan 43 B / Lorensbergsgatan 1 ritades av O Svärd och uppfördes 1964.