Örbyhus

Kvarteret omfattar Avenyn 27-37 / Teatergatan 28-36 / Kristinelundsgatan 9 / Engelbrektsgatan 30 och bebyggdes under åren 1891-1897. Kvarteret har genomgått förändringar och stadsförnyelsens historik speglas genom blandningen av de ursprungliga fastigheterna, Avenyns första funkishus och 1960-talets arkitektur.[29] På platsen för kvarteret låg huvudbyggnaden för landeriet Kristinelund (eller Wohlfartska plantagen), vilken revs i slutet av 1860-talet efter att 1866-års stadsplan antagits.

Det första funkishuset längs Kungsportsavenyen var nummer 29 i kvarteret Örbyhus.
Huset Avenyn 27 / Kristinelundsgatan 9 / Teatergatan 28 ritades av Hjalmar Cornilsen 1896 och på fasaden står ”Anno 1898”. Det är en välbevarad representant för 1890-talet med fasad av tegel och dekorativa detaljer i andra material och med huvudentréns ursprungliga karaktär bevarad. Taket har uppskjutande gavelpartier. Takvåningen har byggts om under senare tid.

I kvarterets södra del vid Avenyn 37 / Engelbrektsgatan 30 / Teatergatan 38 ligger ett hus i gult tegel, ritat av Oscar W. Nilsson och uppfört 1897. Efter en brand 1955 ersattes byggnadens ursprungliga tak. Vindsvåningen har nyligen byggts ut och försetts med nya takkupor. I trapphuset har den ursprungliga dekoren bevarats.

Fastigheten Avenyn 29 / Teatergatan 30 ritades av Nils Olson i utpräglad funkis med släta putsfasader, fönsterband och takterrass och uppfördes 1935, som det första huset enligt 1930-talets förnyelseplaner. Byggnaden är en bostadsfastighet med lokaler i de två nedersta planen. Mot Teatergatan är byggnadshöjden två våningar.

Fastigheten Avenyn 31-35 / Teatergatan 32-38 byggdes 1961 och ritades av Lund & Valentin arkitekter. Liksom grannfastigheten är byggnaden lägre mot Teatergatan. Ursprungligen hade varuhuset EPA butik i bottenvåningen.[21][29] Byggnaderna mot Teatergatan planeras ersättas med nya byggnader för bostäder och lokaler i bottenvåningen.

I kvarterets nordvästra del låg landeriet Christinelund (Kristinelund i senare stavning), uppkallad efter friherrinnan Christina Maria Alströmer, född Silfversköld. Staden inlöste landeriet 1875 och det fanns kvar in på 1890-talet. Landeriet har givit namn åt Kristinelundsgatan (1882).