Kastellholm

Kvarteret omfattar Avenyn 4-14 / Södra vägen 3-13 / Storgatan 51-53 / Vasagatan 56-60 och bebyggdes mot Avenyn under åren 1875-1878. Mot Södra vägen byggdes stenhus i början av 1900-talet.[12] Stadsplaneförändringar sker under 1950-talet i samband med nybebyggelse i kvarteret. År 1968 får den nya bebyggelsen på två tomter (husnr. 10 och 12/tomterna 9 och 17) i kvarteret ett betydligt större gårdsutrymme, då en ny plan presenteras.

Hörnhuset Avenyn 14 / Vasagatan 56 uppfördes 1940 i funkisstil och ritades av N Olson. I bottenvåningen fanns biografen Spegeln fram till 1989. Avenyn 10-12 är ett kontors- och affärshus byggt 1969 och ritat av Contekton Arkitektkontor. 1970 uppfördes hotellbyggnaden Avenyn 6-8 efter ritningar av Johan Tuvert. Liksom det södra hörnhuset är hörnet Avenyn 4 / Storgatan 51 ett funkishus, uppfört 1939 och ritat av AM Stark.

Storgatan 53 / Södra vägen 3-5 förnyades då Folksamhuset, ritat av Erik Ahlsén, uppfördes under åren 1956-1958. Bostadshusen på Södra vägen 7-11 ritades av Hansson & Löfmark och byggdes 1903. Bostadshusen Södra vägen 13 / Vasagatan 58-60 ritades av Gunnar Hoving och uppfördes 1931. Vasagatan 58 byggdes senare delvis om till kollektivhus med restaurang i bottenvången, vilken senare blev Restaurang Kometen.[12] I hörnet Södra vägen / Vasagatan låg Malmsjös pianofabrik, vilken delvis revs 1922 när Vasagatan drogs fram till Södra vägen och resterande del i början av 1930-talet.