Glimmingehus

Kvarteret omfattar Södra vägen 23-29 / Lorensbergsgatan 10-20 / Engelbrektsgatan 34 A-C / Kristinelundsgatan 13-15. Det bebyggdes under perioden 1882-1915.

Tingshuset på Södra vägen 25, ritat av Hans Hedlund och uppfört 1887, är det enda ursprungliga i kvarteret. 1953 byggdes det på med en våning. Grannfastigheten Läkarhuset på Södra vägen 27 byggdes 1966 och ritades av Axel Grönwall och Ernst Hirsch, vilka också ritade Lorensbergsgatan 16, som byggdes 1970. På tomten Södra vägen 29 / Engelbrektsgatan 34 / Lorensbergsgatan låg ursprungligen ett ridhus, uppfört 1882[27], men detta revs 1935 och ersattes med de nuvarande bostadshusen. I den norra delen av kvarteret Södra vägen 23 / Kristinelundsgatan 13-15 / Lorensbergsgatan låg ursprungligen Kjellbergska flickskolan, vilken revs i slutet av 1960-talet och ersattes med ett kontors- och parkeringshus 1970.