Borgeby

Kvarteret omfattar Avenyn 19-25 / Teatergatan 20-26 / Vasagatan 41 / Kristinelundsgatan 10 och bebyggdes under åren 1880-1886. Av de ursprungliga byggnaderna återstår endast Valand.[20][21] Stadsplaneförändringar sker under 1950-talet i samband med nybebyggelse i kvarteret.

Valandhuset i kvarterets norra del ritades av Georg Krüger och W Frank och invigdes 1886 med en stor skandinavisk konstutställning. Byggnaden innehöll utställningssalar, restaurang och hyrdes delvis ut till Musei Rit- och Målarskola. När Göta Par Bricole köpte huset på 1920-talet genomfördes en ombyggnad med en ny takvåning och yttertrappan mot Vasagatan.

Funkishuset i södra delen av kvarteret ritades av Nils Olsson och uppfördes 1939. Huset har sex våningar och en indragen takvåning och takterrass mot Avenyn och Kristinelundsgatan, medan det mot Teatergatan är lägre. Fram till 1996 fanns biografen Aveny i bottenvåningen, varefter det inhyst en klädaffär. Biografens skärmtak behölls. I hörnet Avenyn/Kristinelundsgatan hade Bohusslöjd butik.

Kvarterets mellersta tomter bebyggdes under åren 1958-1960 med ett bostadshus och ett kontorshus efter ritningar av Helge Zimdal. Enligt ursprungligt förslag skulle det varit en sammanhängande fasad mot Avenyn, men efter synpunkter från stadsarkitekten delades den upp i två byggnadsvolymer. Mot Teatergatan uppfördes en enhetlig länga i tre våningar med små enrumslägenheter längs loftgångar. Bottenvåningarna utnyttjades bland annat för butiker och kafé. Byggnaderna mot Teatergatan planeras ersättas med nya byggnader för bostäder, kontor och hotell. Den tidigare biografens skärmtak kommer att tas bort.