Borganäs

Kvarteret omfattar Avenyn 1 / Teatergatan 2 / Storgatan 30 / Parkgatan 29 och utgör det västra entrékvarteret till Kungsportsavenyen.

Byggnaden i kvarteret ritades av Hjalmar Cornilsen och uppfördes år 1882. I bottenvåningen var det ursprungligen salubodar, men den planerade restaurangen kom inte att förverkligas förrän 2006. På 1880-talet var kapten Lindhés Mekaniska Gymnastikinstitut inrymt i lokalerna och under 1890- till 1920-talen fanns där en privatskola för pojkar. De övre planen inrymde bostadslägenheter. Fastigheten köptes 1917 av Sveriges Redareförening, som inrättade kontor och direktörsbostad där. Kvarteret är det enda längs Avenyn, vid sidan av kvarteret Visborg, där förträdgården bevarats, om än bebyggd. Entréhallen och trapphusets dekormålning är välbevarade.